En Leverandør Uavhengig Løsning.

ComPACS er en leverandør nøytral løsning, som støtter bilder og strukturerte data fra avbildnings- og EKG-enheter fra alle leverandører.

MediMatic er forpliktet til å sikre at ComPACS har best mulig støtte og funksjonalitet uavhengig av modalitet eller enhet som brukes. Bred og fleksibel DICOM støtte og dedikerte plug-ins for proprietære formater garanterer en bred kompatibilitet.

ComPACS bevarer rådata informasjon som er inkludert i DICOM private tags som brukes av forskjellige enheter og spesielt i ultralyd utstyr som Philips iE33, GE Vivid eller Siemens SC2000 plattformer. Disse rådataene kan ikke direkte tolkes av ComPACS systemet, men det kan lagres i ComPACS uten å bli endret på noen som helst måte, og kan derfor bli senere hentet opp på ekko plattformer eller på proprietære dedikerte systemer (for eksempel Philips QLAB, GE EchoPAC eller Siemens eSie Apps) for avansert analyse.

Alle de vanlige DICOM abstract og transfer syntaxer, og Informasjon Objekt Definisjoner (IODs) støttes av ComPACS. Videre støtter ComPACS også konvertering til DICOM fra flere typer proprietære formater fra eldre ultralyd enheter: DSR-TIFF (Philips-Agilent SONOS ultralyd enheter), DEFF (Philips-ATL HDI ultralyd enheter) og Aloka Line data format (Hitachi-Aloka ultralyd enheter). Disse formatene er proprietære og kan ikke behandles i standard DICOM viewere.

ComPACS kan importere måleparametre fra de ulike DICOM SR ekko formater (Voksen Ekko, Vaskulær, Pediatrisk, etc.). Men mange leverandør-plattformer lagrer i DICOM SR bare en begrenset gruppe av de målingene som er mulig. Av denne grunn er ComPACS også utstyrt med dedikerte plug-ins som kan importere komplett sett av informasjon ved hjelp av tilpassede teknikker. For eksempel kan brukerdefinerte målinger automatisk importeres fra Philips IE33/IU22 systemer, fra GE Vivid Excel eksport eller fra Siemens proprietære Sequoia/Aspen SR. Videre kan ComPACS også automatisk importere og generere kompatibel DICOM SR fra eldre enheter som ikke er utstyrt med DICOM SR-lagring, slik som Philips-Agilent SONOS plattformen eller Philips-ATL HDI plattformen, ved hjelp av tilpasset digital OCR teknologi.

I tillegg til DICOM, er det også flere typer EKG-formater som støttes, inkludert FDA-XML, SCP og Fukuda Denshi proprietært format. ComPACS utfører en automatisk og sømløs digital konvertering til DICOM, og importerer numeriske felt og automatisert diagnose.