Nukleær Kardiologi Arbeidsflyt

MediMatic tilbyr en leverandør nøytral kardiologi arbeidsflyt løsning for din hjerteavdeling, og gir en helautomatisk digital arbeidsflyt. Gjennom en toveis integrasjon med HIS/EPJ-systemet, gir ComPACS arbeidsliste-distribusjon, arkivering, bildevisning, avansert analyse og rapportering, slik at kliniske rapporter vil være automatisk tilgjengelig i sykehusets elektroniske pasientjournal.

  • Integrasjon med sykehusets timebestillingssystem vil gi arbeidsliste distribusjon til den nukleærmedisinske avbildningsenheten, slik at operatøren enkelt kan forberede og starte undersøkelsen.
  • Etter avbildningsprosedyren, er undersøkelsen umiddelbart tilgjengelig i ComPACS slik at legen kan vurdere, analysere og rapportere.
  • Generiske målinger er tilgjengelig for alle bildemodaliteter, inkludert Nukleærmedisin, og utnytter kalibreringsinformasjonen som allerede er lagret i DICOM bildeobjektet.
  • ComPACS' åpne arkitektur muliggjør en sømløs integrasjon av tredjeparts analyse moduler - for eksempel "Corridor4DM" (INVIA Medical Imaging Solutions) - for avansert kvantifisering, visning, og rapportering av hjerte-perfusjon og funksjon.
  • Nukleærkardiologi rapporter kan kundetilpasses for å møte de unike behov for arbeidsflyt i ulike laboratorier, med tilpassede strukturert funn, slik at legen bare kan klikke på anatomiske faner, og deretter velge ønsket funksjon og/eller patologi boksene for å fullføre beskrivelsen i en nukleærmedisinsk rapport raskt og effektivt.
  • Effektiviserer arbeidsflyten ved at leger kan vurdere, fylle ut og signere nukleærmedisinske kardiologi rapporter fra sykehuset, på kontoret eller hjemmefra.
  • Bruk av ComPACS' verktøy for strukturert rapportering gjør at godkjente og elektronisk signerte rapporter rutes automatisk direkte til HIS/EPJ, noe som gjør at rapporten som ble generert på ComPACS blir direkte tilgjengelig i elektronisk pasientjournal som et dokument.