Stress Ekko Arbeidsflyt

MediMatic tilbyr en leverandør nøytral kardiologi arbeidsflyt løsning for din Ekko-lab, og gir en helautomatisk digital arbeidsflyt. Gjennom en toveis integrasjon med HIS/EPJ-systemet, gir ComPACS arbeidsliste-distribusjon, arkivering, bildevisning, avansert analyse og rapportering, slik at stress-ekko rapporter vil være automatisk tilgjengelig i sykehusets elektroniske pasientjournal.

  • Integrasjon med sykehusets timebestillings-system vil gi arbeidsliste-distribusjon til ekko-apparatet, slik at operatøren enkelt kan forberede og starte undersøkelsen.
  • Ekko bilder og clips, samt målinger utført på ekko-apparatet under stress-ekko undersøkelsen, blir fanget opp i løpet av undersøkelsen, og lagret på en sikker måte til ComPACS arkivet.
  • Etter stress-ekko undersøkelsen, er undersøkelsen umiddelbart tilgjengelig for legen i ComPACS til å vurdere, analysere og rapportere stress-ekko undersøkelsen.
  • Den komplette Stress-Ekko protokollen som ble brukt under undersøkelsen, med snitt og nivåer, er bevart som en del av bildedataene som er lagret, som lar stress-ekko undersøkelsen bli gransket i ComPACS organisert i den opprinnelige protokollen som ble brukt på apparatet.
  • ComPACS har rapport-maler for både arbeids-ekko og farmakologisk stress-ekko.
  • En komplett stress-ekko rapport er enkelt generert basert på ønsket mal, med Wall Motion Scoring og viktige fysiologiske parametre beregnet for hvert stress nivå. Inkludert strukturerte funn basert på beskrivelse av EKG, Ekko, symptomer og terapi.
  • Alle anatomisk spesifiserte målinger blir automatisk fylt inn i rapport-regneark og i det endelige dokumentet for å spare tid og eliminere potensielle transkripsjonsfeil.
  • Både analyse og rapportering kan skreddersys for å møte dine unike behov for arbeidsflyt.
  • Effektiviserer arbeidsflyten ved at leger kan vurdere, fylle ut og signere ekko-rapporter fra sykehuset, på kontoret eller hjemmefra.
  • Ved å bruke verktøyet for ekko strukturert rapportering kan bekreftede og elektronisk signerte rapporter automatisk rutes direkte til HIS/EPJ, noe som gjør at Stress-Ekko rapporten som ble generert på ComPACS direkte tilgjengelig i elektronisk pasientjournal som et plattformuavhengig dokument.