Intervensjonskardiologi Arbeidsflyt

MediMatic tilbyr en leverandør nøytral kardiologi arbeidsflyts-løsning for din Intervensjonskardiologi lab, og gir en helautomatisk digital arbeidsflyt. Gjennom en toveis integrasjon med HIS/EPJ-systemet, gir ComPACS arbeidsliste-distribusjon, arkivering, bildevisning, avansert analyse og rapportering, slik at kliniske rapporter blir automatisk tilgjengelig i sykehusets elektroniske pasientjournal.

 • Integrasjon med sykehusets timebestillings-system vil gi arbeidsliste-distribusjon til avbildningsenheten, slik at operatøren enkelt kan forberede og starte prosedyren.
 • Bildene blir fanget opp i løpet av prosedyren og lagret på en sikker måte til ComPACS arkivet.
 • Etter avbildnings-prosedyren, så er undersøkelsen umiddelbart tilgjengelig for legen i ComPACS til å vurdere, analysere og rapportere.
 • Post-prosesserings verktøy gir stabling, visning, zooming og forskjellige billedfiltre, inkludert "Dynamic Edge Enhancement" og Digital subtraksjonsangiografi.
 • Pre-prosedyre, rehabilitering og utskrivnings data er enkelt fanget opp.
 • Effektiv styring av pasientbehandling og hjerte-ressurser ved å automatisere planlegging, lager og fakturering
 • Integrasjon med "Data Warehouse". Rapporterings-visningen gir en oversikt over forbruksmateriell som blir utfylt fra strekkode skanning.
 • Integrasjon for trykk fra Polygraf.
 • Intervensjonsprosedyrer: PTCA, PTA, valvuloplasty. Andre spesifikke prosedyrer kan legges til og tilpasses.
 • Diagnostiske prosedyrer: Koronar, Venstre og Høyre ventrikulografi, Pre og Post Kateterisering, Aortagrafi, Angiografi.
 • Tekniske og Diagnostiske Regneark.
 • Prosedyre beskrivelse basert på inngangspunkt, type prosedyre, kateter og fjerning.
 • Rapport regneark for generelle data, STEMI Tid Beregning, Prosedyrer Tid, Medisinsk historie, Lab data.
 • Funn bygges opp i sanntid mens leger dokumenterer undersøkelses, og de endelige, elektronisk signerte rapportene blir automatisk distribuert til HIS/EPJ-systemet.
 • Effektiviserer arbeidsflyten ved at leger kan vurdere, fylle ut og signere pasient rapporter fra sykehuset, på kontoret eller hjemmefra.
 • Rapport integrasjon med ComPACS' QCA, LVA og IVUS kvantitative analyseverktøy for angiografi og IVUS bildebehandling.