Holter Arbeidsflyt

MediMatic tilbyr en leverandør nøytral Holter arbeidsflyt løsning for din hjerteavdeling, og gir en helautomatisk digital arbeidsflyt. Gjennom en toveis integrasjon med HIS/EPJ-systemet, gir ComPACS arbeidsliste-distribusjon, arkivering og visning, slik at Holter rapporter fra enheten skal være automatisk tilgjengelig i sykehusets elektroniske pasientjournal.

  • Integrasjon med sykehusets timebestillings-system vil gi arbeidsliste-distribusjon til Holter enheten, slik at operatøren enkelt kan forberede og starte undersøkelsen.
  • ComPACS' åpne arkitektur muliggjør integrering av ulike Holter enheter fra ulike leverandører og ulike tilpassede eksport formater, inkludert Mortara sin Holter DICOM-eksport.
  • Holter rapporten er lagret på en sikker måte i ComPACS arkivet som et DICOM PDF-dokument.
  • Effektiviserer arbeidsflyten ved at leger kan vurdere og signere rapporter fra sykehuset, på kontoret eller hjemmefra.
  • Godkjente og elektronisk signerte rapporter kan automatisk rutes direkte til HIS/EPJ, noe som gjør rapporten direkte tilgjengelig i elektronisk pasientjournal som et dokument.