Vaskulær Ultralyd Arbeidsflyt

MediMatic tilbyr en leverandør nøytral kardiologi arbeidsflyt løsning for vaskulær ultralyd lab, som gir en helautomatisk digital arbeidsflyt. Gjennom en toveis integrasjon med HIS/EPJ-systemet, gir ComPACS arbeidsliste-distribusjon, arkivering, bildevisning, avansert analyse og rapportering, slik at vaskulære ultralyd rapporter automatisk blir tilgjengelig i sykehusets elektroniske pasientjournal.

  • Integrasjon med sykehusets timebestillings-system vil gi arbeidsliste distribusjon til ultralydapparatet, slik at operatøren enkelt kan forberede og starte undersøkelsen.
  • Vaskulære bilder og clips, samt målinger utført på ultralydapparatet i løpet av ultralydundersøkelsen, blir fanget opp i løpet av undersøkelsen, og lagret på en sikker måte til ComPACS arkivet.
  • Umiddelbart etter vaskulær-ultralydundersøkelsen, så er undersøkelsen tilgjengelig i ComPACS slik at legen kan vurdere, analysere og rapportere undersøkelsen.
  • ComPACS gir analyse og rapport maler for ulike typer undersøkelser inkludert, men ikke begrenset til: carotis, nedre ekstremitet arterier, nedre ekstremitet vener, øvre ekstremitet arterier, øvre rekstremitet vener, innvoller.
  • Både analyse og rapportering kan skreddersys for å møte dine spesifikke behov for arbeidsflyt, med brukerdefinerte målinger og strukturerte funn.
  • Alle anatomisk spesifiserte målinger blir automatisk fylt inn i rapport-regnearket og i det endelige rapportdokumentet for å spare tid og eliminere potensielle transkripsjonsfeil.
  • Systemet holder rede på den grafiske tracingen og eksakt bilde og ramme posisjon hvor hver måling er tatt, for kvalitets- og revisjons-formål.
  • ComPACS vaskulær rapportering gir et omfattende sett av forhåndsdefinerte vaskulære strukturerte funn, slik at legen ved bare å klikke på anatomiske faner, og deretter velge ønsket funksjon og/eller patologi for å fullføre beskrivelsen i en rapport raskt og effektivt.
  • Effektiviserer arbeidsflyten ved at leger kan vurdere, fylle ut og signere vaskulærultralyd rapporter fra sykehuset, på kontoret eller hjemmefra.
  • Ved å bruke verktøyet for vaskulærultralyd strukturert rapportering, kan godkjente og elektronisk signerte rapporter automatisk rutes direkte til HIS/EPJ, som gjør den vaskulære rapporten generert på ComPACS direkte tilgjengelig i elektronisk pasientjournal som et dokument.