Hvile EKG Arbeidsflyt

MediMatic tilbyr en leverandør nøytral EKG arbeidsflyt løsning for din hjerteavdeling, og gir en helautomatisk digital arbeidsflyt. Gjennom en toveis integrasjon med HIS/EPJ-systemet, gir ComPACS arbeidsliste-distribusjon, arkivering, gjennomgang, analyse og rapportering, slik at EKG-rapporter vil være automatisk tilgjengelig i sykehusets elektroniske pasientjournal.

 • Integrasjon med sykehusets timebestillings-system vil gi arbeidsliste-distribusjon til EKG-apparatet, slik at operatøren enkelt kan forberede og starte prosedyren.
 • EKG-kurven, typisk 12 leads og 10 sekunder i lengde for en Hvile-EKG, blir lett fanget opp under prosedyren ved å klikke på en knapp, og blir lagret på en sikker måte til ComPACS arkivet.
 • Ulike parametre som måles automatisk av EKG-apparatet, blir også lagret som alfanumeriske data som en del av EKG-fila, og vil automatisk bli fylt inn i EKG rapporten.
 • EKG-apparatets automatisk genererte tolkning vil også bli lagret som en del av EKG-fila, og fylt inn i EKG rapporten.
 • Etter prosedyren kan legen vurdere, analysere og rapportere EKG-opptaket, i ComPACS.
 • Det er flere EKG post-prosesserings verktøy tilgjengelig i ComPACS, for eksempel: å velge mellom 6+6, 6+3 eller Cabrera visningsformater, vise enten original eller avledet sekvens, og også endre sveipehastighet av EKG-presentasjonen mellom 50 mm/sek og 25 mm/sek.
 • EKG kurvene kan zoomes til et ønsket nivå og panorert til regionen man ønsker å granske.
 • Re-måling av ulike parametre er tilgjengelig i ComPACS ved hjelp av off-line EKG analyse verktøy.
 • Måle trender over tid for samme pasient er lett tilgjengelig.
 • Ved å bruke verktøyet for EKG strukturert rapportering kan godkjente og elektronisk signerte rapporter automatisk rutes direkte til HIS/EPJ, som gjør EKG rapporter generert i ComPACS direkte tilgjengelig i elektronisk pasientjournal som et dokument.
 • Effektiviserer arbeidsflyten ved at leger kan vurdere, fylle ut og signere EKG-rapporter fra sykehuset, på kontoret eller hjemmefra.