Åpen, IHE Kompatibel Arkitektur

MediMatic er forpliktet til å overholde de etablerte globale industristandarder for helseinformasjon og IT generelt, for eksempel IHE, DICOM og HL7.

MediMatic har deltatt på ulike IHE Connectathon arrangementer, noe som sikrer en bred støtte for mange IHE profiler med et spesielt fokus på kardiologi.

ComPACS' kjerneteknologi er basert på den foretrukne plattformen for de fleste helseorganisasjoner: Microsoft Windows, Microsoft IIS for Web-distribusjon og Microsoft SQL Server. ComPACS er integrert med Microsoft Active Directory og med sine server komponenter implementert som Windows Services. Komponentene kan distribueres og kopieres på ulike systemer for "fail over" konfigurasjoner og "load balancing".

ComPACS har et egenprodusert HL7-grensesnitt, som er fleksibelt og kan enkelt tilpasses de ulike varianter av HL7-meldinger fra HIS/EPJ-systemer fra forskjellige leverandører. Videre alternative egendefinerte integrasjoner, gjennom felles database tabeller, filutveksling eller XML er også mulig.

ComPACS kan kommunisere, transparent for brukeren, med et tredjeparts PACS for automatisert langtids-arkivering og sentralisert lagring. Alternativt kan ComPACS tjene som et konsolidert og sentralisert Web distribusjonsplattform for ulike avdelinger eller laboratorium PACS-systemer.

Tredjeparts kliniske applikasjoner, for eksempel HIS/EPJ-systemer kan utnytte ComPACS for gjennomgang av kliniske data, ved å starte opp ComPACS Web Viewer ved hjelp av en URL. Nettadressen kan inneholde forskjellige parametere for å kontrollere ComPACS adferd, herunder angivelse av konteksten (brukerrettigheter, pasient eller undersøkelse til å bli åpnet, analyse og rapporterings moduler som skal aktiveres).

ComPACS har et programvare API som enkelt kan tilpasses for å støtte tredjeparts plug-in moduler. For eksempel Philips "QLAB", Siemens "eSie Apps" og Shina Systems "3Di Cardiac" er eksempler på moduler som allerede har blitt integrert.