”One-Stop-Shop” for Alle Modaliteter

ComPACS er "one-stop-shop" løsningen for bildebehandling og strukturert rapportering for alle kardiologi modaliteter, inkludert Angio, Echo, Nukleærmedisin, CT, MR og til og med EKG.

ComPACS lar deg konsolidere alle mini-PACS og proprietære leverandør spesifikke løsninger til en leverandør nøytral, multi-modal, løsning for arkivering, arbeidsliste-distribusjon, bildevisning, analyse og rapportering.

Fra den samme arbeidsstasjonen kan leger vurdere, analysere og rapportere flere billedmodaliteter fra ulike undersøkelser for samme pasient. Dette gir et fullstendig klinisk bilde fra et enhetlig brukergrensesnitt.

Alle de vanlige DICOM abstract og transfer syntakser, og Informasjon Objekt Definisjoner (IODs), støttes av ComPACS. Videre støtter ComPACS også konvertering til DICOM av flere proprietære formater fra eldre ultralyd enheter: DSR-TIFF (Philips-Agilent SONOS ultralyd enheter), DEFF (Philips-ATL HDI ultralyd enheter) og Aloka Line data format (Hitachi-Aloka ultralyd enheter).

ComPACS kan også lagre rådata, og fullt ut bevare alle DICOM private tags. Dette gjør at systemet kan integreres med proprietære analyse pakker som Philips QLAB, Siemens eSie App eller GE EchoPAC.

I tillegg til DICOM, er det også flere EKG-formater som støttes, inkludert FDA-XML, SCP og Fukuda Denshi proprietært format. ComPACS utfører en automatisk og sømløs digital konvertering til DICOM, og importerer numeriske felt og automatisert konklusjon.