Åpen og IHE Kompatibel Arkitektur

ComPACS er et komplett multi-modalt, leverandør nøytralt, bildebehandlings- og rapporteringssystem utviklet for å utnytte avansert teknologi for å gi effektiv og integrert visning, arkivering, analyse og rapportering for kardiologi praksis.

Det har en åpen arkitektur, og vi er fullt ut forpliktet til å forholde oss til åpne industristandarder, som HL7, DICOM, HTML, SQL for en IHE-kompatibel løsning.

ComPACS gir tilkobling til alt tenkelig DICOM kompatibelt utstyr, inkludert EKG-enheter, samt kobling til HIS/EPJ-systemer. Fullt integrerte og avanserte analyse pakker er tilgjengelig for ulike modaliteter slik at man oppnår fullstendig analyse og rapportering fra en enkelt arbeidsstasjon og med et enhetlig brukergrensesnitt.

ComPACS er også en svært skalerbar og omfattende PACS løsning. Systemet er tilgjengelig i ulike konfigurasjoner som spenner fra frittstående arbeidsstasjoner til flere arbeidsstasjoner koblet i et lokalt nettverk eller over Internett.
Denne skalerbarheten gjør ComPACS til en allsidig og rimelig løsning som spenner fra små private praksiser til større helseforetak, slik at systemet gradvis kan vokse for å møte dine økende behov.

Et omfattende og fleksibelt HL7 grensesnitt, gir mulighet for toveis integrasjon med HIS/EPJ-systemer, mottak av prosedyre-bestillinger gir DICOM Modality arbeidsliste distribusjon til alt relevant utstyr, samt retur av utfylte og signerte rapporter for en fullt ut digital og automatisk arbeidsflyt løsning.

ComPACS gir nettbasert distribusjon av bilder, ikke bare til standard PC’er, men også til smarttelefoner og nettbrett for iOS, Android og Windows-plattformer.

Den integrerte "Data Mining" komponenten gir en fleksibel og kraftig tilgang til alle de kardiovaskulære rapporteringsdata som er lagret i arkivet, for administrasjons- og forskningsformål.