Arbeids-EKG Arbeidsflyt

MediMatic tilbyr en leverandør nøytral Arbeids-EKG arbeidsflyt løsning for hjerteavdelingen, og gir en helautomatisk digital arbeidsflyt. Gjennom en toveis integrasjon med HIS/EPJ-systemet, gir ComPACS arbeidsliste-distribusjon, arkivering og visning, slik at Arbeids-EKG rapporter fra apparatet skal være automatisk tilgjengelig i sykehusets elektroniske pasientjournal.

  • Integrasjon med sykehusets timebestillings-system vil gi arbeidsliste distribusjon til elektrokardiograf-apparatet, slik at operatøren enkelt kan forberede og starte undersøkelsen.
  • ComPACS' åpne arkitektur muliggjør integrering av ulike Arbeids-EKG enheter fra ulike leverandører og ulike tilpassede output formater, inkludert Mortara X-Scribe Arbeids-EKG DICOM lagring.
  • Arbeids-EKG rapporten er lagret sikkert i ComPACS arkivet som et DICOM PDF-dokument, som inkluderer kurver og funn for hvert stress-nivå.
  • Effektiviserer arbeidsflyten ved at leger kan se på og signere rapporter fra sykehuset, på kontoret eller hjemmefra.
  • Bekreftede og elektronisk signerte rapporter kan automatisk rutes direkte til HIS/EPJ, noe som gjør rapporten direkte tilgjengelig i elektronisk pasientjournal som et dokument.