Sikker Tilgang til Pasient data

ComPACS gir sikker tilgang til pasientdata, og er kompatibel med ulike nasjonale og internasjonale regelverk, inkludert HIPAA.

ComPACS utnytter autoriserings-mekanismer som allerede er på plass på sykehuset og kontrollert av de systemansvarlige, sømløst integrert med Microsoft Active Directory. Brukerprofiler og grupper kan konfigureres for detaljert kontroll av brukerrettigheter.

Single Sign-On (SSO) er støttet, og konfigureres og aktiveres uavhengig for hver arbeidsstasjon. Dette garanterer sikker tilgang uten at legen må logge seg inn i ComPACS og gir bedre integrert arbeidsflyt. Samtidig, i situasjoner der Windows-kontoen deles av flere brukere, kan SSO deaktiveres for å sikre at brukeren er riktig identifisert.

ComPACS logger all brukertilgang og operasjoner på pasientdata for full sporbarhet. Systemet holder rede på bilde eller rapport visning, redigering eller sletting, og identifiserer dato, tid og hvilken bruker som utfører operasjonen.

I tillegg, med ComPACS' unike ACL, Access Control List, teknologi, kan systemadministratoren konfigurere differensiert brukertilgang til pasientdata. Dette gjør ComPACS egnet for bred brukertilgang, for eksempel i annenhånds input scenarier, der brukerne er synlige på bare en undergruppe av pasient databasen.

Datakryptering beskytter direkte database-tilgang til pasientinformasjon, og forhindrer forsøk på å omgå ComPACS sikkerhetslag.

Clustering for sikker failover scenarier og full redundans, garanterer dataintegritet, tilgjengelighet og skalerbarhet for å støtte store driftsmiljøer.