Radiologi Arbeidsflyt

MediMatic tilbyr en leverandør nøytral arbeidsflyt løsning for radiologi modaliteter, som gir en helautomatisk digital arbeidsflyt. Gjennom en toveis integrasjon med HIS/EPJ-systemet, gir ComPACS arbeidsliste-distribusjon, arkivering, bildevisning, analyse og rapportering, slik at kliniske rapporter vil være automatisk tilgjengelig i sykehusets elektroniske pasientjournal.

 • MediMatic leverer digital arbeidsflyt løsninger for radiologi bildediagnostikk som CT, MR og Røntgen.
 • Integrasjon med sykehusets timebestillings-system vil gi arbeidsliste-distribusjon til avbildningsenheten, slik at operatøren enkelt kan forberede og starte undersøkelsen.
 • Radiologi bilder og clips blir fanget opp under prosedyren, og lagret på en sikker måte til ComPACS arkivet.
 • Etter avbildnings-prosedyren, er undersøkelsen umiddelbart tilgjengelig for legen i ComPACS til å vurdere, analysere og rapportere.
 • Postprosesserings-verktøy gir stabling, visning, zooming og ulike billedfiltre.
 • Generiske målinger er tilgjengelig for alle bildemodaliteter, og utnytter kalibrerings-informasjonen som allerede er lagret i DICOM bildeobjektet.
 • Radiologi-rapportene kan tilpasses for å møte ulike behov for arbeidsflyt i ulike laboratorier, med tilpassede strukturerte funn, slik at legen bare kan klikke på anatomiske faner, og deretter velge ønsket funksjon og/eller patologi for å fullføre beskrivelsen i en radiologi rapport raskt og effektivt.
 • Den sømløst integrerte analysemodulen "3Di Cardiac" (Shina Systems) er et avansert, fullverdig kardiologi CT bildebehandling og analyseverktøy. "3Di Cardiac" gir automatisk tilgang til detaljert diagnostisk informasjon om hjerte og koronararterier gjennom et sømløst kunnskapsbasert, modellbasert segmenterings-verktøy, alle med minimal brukerinteraksjon.
 • ComPACS' åpne arkitektur muliggjør integrasjon med flere tredjeparts analysemoduler.
 • Effektiviserer arbeidsflyten ved at leger kan vurdere, fylle ut og signere radiologi-rapportene fra sykehuset, på kontoret eller hjemmefra.
 • Ved å bruke ComPACS strukturert rapporterings-verktøy, kan godkjente og elektronisk signert rapporter rutes automatisk direkte til HIS/EPJ, slik at rapporter som genereres blir direkte tilgjengelig i den elektroniske pasientjournalen som et dokument.