Avansert Statistisk Analyse

ComPACS integrerte "Data Mining" komponent gir muligheten til å utforske og utføre statistisk analyse av dine kardiologiske data.

Pasient og undersøkelses-informasjon, samt fullstendige rapport data, inkludert tilpassede og brukerdefinerte parametere, er alle lagret i en sentralisert og åpen SQL relasjonsdatabase.

Et kraftig og brukervennlig grensesnitt lar deg sette opp tilpassede kombinerte spørringer og hente ut og presentere de resultatene du trenger. Både for administrasjons- og forskningsformål. Resultatene av den statistiske analysen kan presenteres som tabeller eller grafer, og kan eksporteres til ulike filformater, for eksempel MS Excel, MS Word eller PDF.

ComPACS har også et brukervennlig grensesnitt for klinikere i rapport-pakken for å kartlegge trender av utvalgte kliniske parametre når pasienten har multiple undersøkelser.

Pasientdata kan også eksporteres automatisk eller integreres med tredjeparts programvare-systemer for presentasjon eller for videre analyse, forretningslogikk og korrelasjon med andre datakilder.