Generell ansvarsfraskrivelse

Innholdet publisert på MediMatic’s nettsted er kun ment for informasjonsformål. Det er kun ment å skulle gi generell informasjon om MediMatic, dets produkter og tjenester og er spesifikt ikke ment for eller konstruert for å skulle gi medisinske råd eller anbefalinger.

MediMatic gir ingen uttrykte eller implisitte garantier, representasjoner eller påtegninger overhodet med hensyn på nettstedet eller dets innhold. MediMatic fraskriver seg alt ansvar med hensyn på alle typer garantier, uttrykt, implisitt, lovbestemt eller annet, inkludert, men ikke begrenset til, implisitte handelsvaregarantier, egnethet for et bestemt formål, tittel og ukrenkelighet, med hensyn til nettstedet eller dets innhold, og alle typer produkter eller tjenester (hvis noen) produsert eller til å bli produsert via nettstedet.

Mens alle anstrengelser vil bli gjort av MediMatic til å gi informasjon i vår nettside som er både oppdatert og nøyaktig, fraskriver MediMatic seg alt ansvar vedrørende eventuelle uriktige eller villedende opplysninger, meninger eller utsagn.

MediMatic garanterer ikke at funksjonene som blir utført av nettstedet vil være uavbrutt, rettidig, sikker eller feilfri. MediMatic garanterer ikke nøyaktigheten eller fullstendigheten av innholdet, eller at eventuelle feil i innholdet vil bli rettet. Nettstedet og dets innhold er gitt på en "som den er" og "som tilgjengelig" basis.

Ved å bruke nettsiden eller laste ned materiale fra nettstedet, godtar du å overholde vilkårene og betingelsene i "Vilkår for bruk".

Opphavsrett

Nettstedet og dets innhold tilhører MediMatic.

Informasjon, merkenavn og annet innhold på MediMatic nettstedet kan ikke endres, kopieres, reproduseres, selges, leies ut, brukes, suppleres eller brukes på annen måte uten skriftlig tillatelse fra MediMatic.

Det er forbudt å bruke noen av merkene eller logoene som vises på nettstedet uten tillatelse fra eieren av varemerket. Dette nettstedet, inkludert alle materialer, er opphavsrettslig beskyttet av verdensomfattende opphavsrettslover og traktater. Du samtykker i å overholde alle verdens lover om opphavsrett i din bruk av dette nettstedet, og for å hindre uautorisert kopiering av materialet.

MediMatic forbeholder seg komplett tittel og fulle immaterielle rettigheter til alt innhold. Du kan ikke bruke, endre, kopiere, distribuere, overføre, eller utlede et annet verk fra noe innhold hentet fra nettstedet, unntatt som uttrykkelig tillatt av ”Vilkår for bruk”.

Du kan ikke manipulere eller endre på noen bilder eller annet innhold på nettstedet uten spesiell tillatelse fra MediMatic Srl eller eieren av opphavsretten. Produkter som er oppført på dette nettstedet kan markedsføres under forskjellige merkenavn i enkelte land. Ikke alle produktpresentasjoner vil være tilgjengelig i alle land. For nyeste informasjon om lokal tilgjengelighet, vennligst kontakt vår lokale agent eller distributør.

All programvare som er tilgjengelig for nedlasting via nettstedet (hvis noen) er opphavsrettslig beskyttet av MediMatic og / eller dets lisensgivere. Bruk av slik programvare er regulert av vilkårene i lisensavtalen for sluttbrukere som følger med eller er inkludert i programvaren.

Ved å laste ned, installere og/eller bruke programvaren, aksepterer du vilkårene i lisensavtalen for sluttbrukere. Du kan laste ned og skrive ut innhold for ikke-kommersielle, ikke-offentlig, personlig bruk. Hvis du leser denne nettsiden som en ansatt eller medlem av bedrift eller organisasjon, kan du laste ned og skrive ut innhold kun for pedagogiske eller andre ikke-kommersielle formål innenfor din bedrift eller organisasjon. Brukeren skal ikke endre, skjule eller fjerne alfanumerisk kode, merker eller opphavsrett verken fra informasjonen eller fra programvaren eller dokumentasjonen, eller eventuelle kopier derav.

MediMatic kan ikke garantere og garanterer ikke at filer tilgjengelig for nedlasting via nettstedet vil være fri for smitte av programvare virus eller annen skadelig datakode, filer eller programmer.

Varemerker

Alle varemerker i dette nettstedet tilhører deres legitime eiere.

Linker til Andre Nettsider

MediMatic nettsider kan inneholde linker til andre nettsteder. MediMatic har ikke gjennomgått alle nettsteder som kan være knyttet til dette området og gir ingen garantier for nøyaktigheten, fullstendigheten og/eller andre aspekter av informasjonen som finnes i alle eksterne sider, eller noen annen side knyttet til dette nettstedet.

MediMatic er ikke ansvarlig for personvernet eller innholdet på andre nettsteder. Alle brukere samtykker i at lenkingen er på egen risiko. Koblinger på nettstedet til tredjeparts nettsider eller informasjon er utelukkende som en tjeneste til deg. Slike koblinger vil ikke utgjøre eller innebære en godkjenning, sponsing eller anbefaling av MediMatic av tredjepart, tredjeparts nettsted, eller informasjonen som finnes der. MediMatic er heller ikke ansvarlig for tilgjengeligheten til slike nettsteder.

Ansvarsbegrensning

Under ingen omstendigheter skal MediMatic eller noen av dets datterselskaper være ansvarlig overfor noen enhet eller for noen direkte, indirekte, spesielle, følgeskader eller andre skader (inkludert, uten begrensning, all tapt fortjeneste, driftsavbrudd, tap av informasjon eller programmer eller andre data på informasjonshåndteringssystemet) som er knyttet til bruk av eller manglende evne til å bruke, innhold, materialer og funksjoner av nettstedet eller noen koblet nettsted, selv om MediMatic har uttrykkelig gjort oppmerksom på muligheten for slike skader.

MediMatic forbeholder seg retten til å endre innholdet på dette nettstedet på hvilken som helst måte, når som helst, uansett årsak, uten forvarsel, og vil ikke være ansvarlig på noen måte for mulige konsekvenser av slike endringer. Vi oppfordrer deg til å sjekke all online politikk med jevne mellomrom for å holde deg informert dets status.

Bruk av Nettstedet

Informasjonen på nettsiden er ment for personlig og ikke-kommersiell bruk og/eller å lære om MediMatic sine produkter og tjenester. Du kan ikke endre, kopiere, distribuere, overføre, vise, utføre, reprodusere, publisere, lisensiere, lage avledede arbeider fra, overføre eller selge noen informasjon, programvare, produkter eller tjenester hentet fra denne nettsiden.

Du samtykker i å bruke nettstedet kun til lovlige formål. Du forplikter deg til ikke å gjøre noe som kan kompromittere sikkerheten til nettstedet, gjengi nettsiden utilgjengelig for andre eller på annen måte forårsake skade på nettstedet eller innholdet. Du godtar å ikke legge til, trekke fra, eller på annen måte endre innholdet, eller å forsøke å få tilgang til innhold som ikke er ment for deg. Du godtar å ikke bruke nettstedet på en måte som kan forstyrre rettighetene til tredjeparter.