Pediatrisk Ekko Arbeidsflyt

MediMatic tilbyr en leverandør nøytral kardiologi arbeidsflyt løsning for Pediatrisk Ekko lab, som gir en helautomatisk digital arbeidsflyt. Gjennom en toveis integrasjon med HIS/EPJ-systemet, gir ComPACS arbeidsliste-distribusjon, arkivering, bildevisning, avansert analyse og rapportering, slik at kliniske rapporter vil være automatisk tilgjengelig i sykehusets elektroniske pasientjournal.

 • Integrasjon med sykehusets timebestillings-system vil gi arbeidsliste-distribusjon til ekko-apparatet, slik at operatøren enkelt kan forberede og starte undersøkelsen.
 • Ekko bilder og clips, samt målinger utført på ekko-apparatet, blir fanget opp i løpet av undersøkelsen, og lagret på en sikker måte til ComPACS arkivet.
 • Etter ekko-undersøkelsen, er dataene umiddelbart tilgjengelig for legen i ComPACS til å vurdere, analysere og rapportere undersøkelsen.
 • ComPACS har en omfattende Pediatrisk Kardiovaskulær Ekko analyse modul, som muliggjør avansert off-line analyse for en helautomatisk og fullstendig digital arbeidsflyt.
 • ComPACS Ekko analyse støtter alle ekko avbildnings-moduser: 2D, M-Mode, PW og CW Doppler, Color Flow, TDI og Koronar Flow Reserve.
 • ComPACS lagrer også leverandør proprietære rådata og kan integreres med tredjeparts avanserte analyseverktøy som Philips QLAB, GE EchoPAC eller Siemens eSie Apps.
 • ComPACS beregner automatisk Z-Scores for de viktigste kliniske parametre.
 • Avanserte målinger kan utføres fra hvor som helst via intranett eller via en ekstern sikker Internett-tilkobling.
 • Alle anatomisk spesifiserte målinger blir automatisk fylt inn i rapport-regnearket og i det endelige dokumentet for å spare tid og eliminere potensielle transkripsjonsfeil.
 • Systemet holder rede på den grafiske tracingen og eksakt bilde og ramme posisjon hvor hver måling er tatt, for kvalitets- eller revisjons-formål.
 • ComPACS ekko rapportering gir et omfattende sett av forhåndsdefinerte pediatriske strukturerte funn, slik at legen ganske enkelt kan klikke på anatomiske faner, og deretter velge ønsket funksjon og/eller patologi for å fullføre beskrivelsen i en rapport raskt og effektivt.
 • Både analyse og rapportering kan skreddersys for å møte dine unike behov for arbeidsflyt, med brukerdefinerte målinger og strukturerte funn.
 • Effektiviserer arbeidsflyten ved at leger kan vurdere, fylle ut og signere ekko rapporter fra sykehuset, på kontoret eller hjemmefra.
 • Ved å bruke verktøyet for ekko strukturert rapportering kan godkjente og elektronisk signerte rapporter automatisk rutes direkte til HIS/EPJ, som gjør Ekko rapporten som ble generert i ComPACS direkte tilgjengelig i elektronisk pasientjournal som et dokument.