Abbott Vascular Inc. har valgt ComPACS for håndteringen av sentraliserte ekko-undersøkelser for COAPT studien.

ComPACS teknologi gjør at institusjonene som er involvert i den kliniske studien kan laste opp 3D ekko-undersøkelser ved hjelp av en nettleser. "ComPACS Upload" verktøyet muliggjør automatisert pasient identifikasjon, data og bilde anonymisering, samt skjemaer for strukturerte data.

Undersøkelser kan tilordnes interne og eksterne analyse-laboratorier for visning og analyse.

Arbeidsflyt håndtering og automatiserte e-post meldinger strømlinjeformer hele prosessen.