Kardiologi Informasjonshåndterings-system leverandøren MediMatic S.r.l. utvider sin støtte i ComPACS for Philips Healthcare QLAB analyse programvare til Rev. 9.

Støtte for den nye QLAB revisjonen muliggjør integrasjon med nye QLAB analyse-moduler som QMS og QMS Stress.

"Integrasjonen med QLAB utvider ytterligere vårt totale produkttilbud, som kombinerer fordelene med et leverandør-nøytralt kardiovaskulært PACS uten begrensninger i behandlingen av proprietære rådata og bruken av avanserte kvantifiseringsverktøy"

sier Maurizio Piaggio, MediMatic’s CEO.