MediMatic har signert kontrakt med Helse Sør-Øst RHF, den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestetilbudet til 2,8 millioner mennesker i Norge. MediMatic vil tilby en Web-basert løsning for elektronisk arkivering, visning, analyse og beskrivelse for hjerteultralydsundersøkelser, fullt ut integrert med den regionale PAS/EPJ løsningen for å oppnå optimal arbeidsflyt og pasientbehandling. Det første helseforetaket i denne regionen til å innføre løsningen under denne kontrakten, vil være Oslo Universitetssykehus HF.

MediMatic har allerede de siste 2-3 år tilbudt samme type løsning til det nest største helseforetaket i samme region, nemlig Akershus Universitetssykehus HF.