Hvor som helst, Når som helst

ComPACS er et Web-basert, komplett, multi-modalt, leverandør-nøytralt, bildebehandlings- og rapporteringssystem for kardiologi praksis.

Ved å utnytte avansert Web-teknologi, gir ComPACS en rask og sikker tilgang til dine bilder, rapporter og kliniske data hvor som helst, når som helst.

ComPACS er kompatibel med et bredt utvalg av enheter og operativsystemer, som sikrer tilgang fra din arbeidsstasjon, laptop, tablet eller smarttelefon.

ComPACS arbeidsstasjoner og relaterte moduler er tilgjengelig i flere typer lisensieringsmodeller, fast og flytende med ulike hybride kombinasjoner. I den flytende modellen, kan systemet installeres og brukes på alle kompatible PC'er på sykehusets nettverk, men begrenset til et maksimalt antall samtidige brukere.

ComPACS er fullt ut Web aktivert, kan kjøres som et frittstående produkt eller innebygd i Microsoft Internet Explorer, med sikker HTTP-kommunikasjon. Systemet kan enten automatisk distribueres på første tilgang, eller det kan installeres i bakgrunnen med automatiserte mekanismer, med tilrettelegging for bred utrulling og konfigurasjon. I samsvar med sykehusets sikkerhetspolitikk, kan ComPACS Web Workstation støtte visnings- og rapporterings-funksjonalitet også utenfor sykehusets nettverk, med dynamisk, brukervalgt, bilde-komprimering for å best tilpasse seg den tilgjengelige båndbredden.

Diagnostisk bildevisning, analyse og rapportering er mulig fra Microsoft Windows-baserte PC’er. I tillegg har ComPACS bilde og rapport visning fra nettbrett og smarttelefoner på iOS, Android og Windows-baserte mobile enheter.